Verzoening door voldoening - Ds. G. Clements, ds. J.M.D. de Heer, ds. A. Schreuder (red.)

€ 32,50

Een theologische verkenning

De verzoeningsleer is een uiterst belangrijk onderdeel van het christelijk geloof. Maar wat houdt het begrip ‘verzoening’ precies in? Wat zegt de Bijbel erover, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament? En wat betekent dat voor de prediking en de bediening van de sacramenten in de kerkelijke eredienst? Voor het geloofsleven en het pastoraat? En hoe moet de leer van de alverzoening worden weerlegd op Bijbelse gronden? Deze en andere vragen staan centraal in deze studie, waaraan acht deskundigen uit de Gereformeerde Gemeenten hebben meegewerkt: ds. G. Clements, ds. J.J. van Eckeveld, ds. J.M.D. de Heer, ds. P. Mulder, drs. B. van Ojen, ds. A. Schreuder, ds. W. Visscher en ds. D. de Wit. Verzoening door voldoening. Een theologische verkenning is het derde deel in de Semper Reformanda-reeks.