Drieërlei zuchten - ds. G.P. van Nieuw Amerongen

€ 15,95

De in deze bundel opgenomen preken ontlenen hun teksten aan Romeinen 8. Paulus spreekt daar over een drieërlei zuchten. Het zuchten van het aardrijk, het zuchten van Gods volk en het zuchten door de Heilige Geest in het hart van de gelovigen. De aarde gaat gebukt onder velerlei plagen, zoals hongersnoden en pestilentiën vanwege de ongerechtigheid die erop plaatsvindt. Gelukkig zijn degenen die tot God de toevlucht nemen, al zuchtende. Ze komen erachter niet te kunnen bidden, zoals het behoort. Wat een voorrecht te mogen weten dat de Geest in hen bidt met onuitsprekelijke zuchtingen. Het is de wens van de dominee dat deze bundel mag leiden tot het ware zuchten. God hoort het gebed van de rechtvaardige. De opgenomen preken zijn hoogst actueel, onderwijzend en bevindelijk. Ze kunnen gebruikt worden ter lezing persoonlijk en ambtelijk.