Op de voetstappen der schapen - Ds. C.J. Meeuse

€ 15,90

De meditaties die in dit boek zijn opgenomen, hebben betrekking op een leven waarin de weg naar de zaligheid gezocht wordt. Ten diepste gaat het daarbij om de Zaligmaker. De liefde van een zoekende ziel gaat immers uit naar Hem. Maar hoe zal ze Hem vinden? Op die vraag geeft Christus Zelf antwoord in Hooglied 1 vers 8: ‘Indien gij het niet weet, o gij schoonste onder de vrouwen, zo ga uit op de voetstappen der schapen, en weid uw geiten bij de woningen der herderen.’

Waar de schapen van de goede Herder weide vinden, daar is Híj ook te vinden. ‘Voeg u bij de Godgezinden, want ge mocht er Jezus vinden.’

Het is de wens en bede van de auteur dat deze meditaties gezegend worden en velen op de voetstappen der schapen de weg naar de goede Herder mogen vinden.

In deze wekelijkse meditaties wordt de indeling van het kerkelijke jaar aangehouden. Ze zijn geschikt voor persoonlijk gebruik en kunnen ook goed dienen om voorgelezen te worden.