Elizabeth, het meisje van de kudde - Ditteke Klaasse-den Haan

€ 15,90

Elizabeth Cairns (zeg: Keerns) heeft al jong grote eerbied voor de Heere.
ze is vaak alleen bij de schapen.
dan denkt en leest ze over de Heere.
ze ziet hoe mooi Gods schepping is.

Elizabeth is vaak in gevaar.
een wilde os wil haar aanvallen.
een oud schuurtje valt bijna op haar.
ineens is er een watervloed in de rivier.
de Heere bewaart Zijn kind...!

Elizabeth wordt naaister.
ze gaat in Stirling werken.
als dominee Ebenezer Erskine het beroep naar Stirling aanneemt,
merkt Elizabeth: deze dominee is een gezant Gods voor mijn ziel!

In dit verhaal kun je lezen hoe de Heere werkt in het hart van een jong meisje en haar meer leert als ze ouder wordt. Elizabeth Cairns leefde in Schotland van 1685-1741.