Uit de pastorie - deel 11 - ds. J. Roos

€ 13,95

Een bundel artikelen die eerder zijn verschenen in Mount Zion, het kerkelijk maandblad voor de zustergemeenten in Canada en Noord-Amerika, The Reformed Congregations in North America.

In deze artikelen treft u een korte schets van het leven van verschillende van Gods kinderen die de auteur persoonlijk gekend heeft, en in het bijzonder van het genadewerk in hen verheerlijkt.

De bundel wordt afgesloten met een persoonlijke overdenking over de engelen. Over de heilige engelen als hemelse troongeesten is veel geschreven. Daarom wordt niet uitvoerig stilgestaan bij hun namen, hun dienstwerk, hun ordeningen en hun bijzondere eigenschappen, maar bij de vraag in welke verhouding de engelen tot Gods volk staan. Dat is een heilgeheim, aangezien het Gods oneindige wijsheid, grootheid en wil aanduidt dat de engelen gezonden worden om ook Zijn volk te dienen tot Zijn eer en tot hun zaligheid (Hebr. 1:14).