Het geestelijk huwelijk - Aegidius Franken

€ 25,90

Op een tere wijze wordt in deze uitgave de geestelijke omgang van de Kerkbruid met haar Bruidegom Christus omschreven. De beperkte omvang van het boek staat de diepgang niet in de weg. Integendeel, het valt op dat de schrijver een woord heeft voor iedereen. Hij spoort Zijn bruid aan tot een levenswandel tot eer van Hem, zonder hierbij de bekommerde zielen te vergeten.

Aegidus Francken was een tijdgenoot van onder andere Wilhelmus à Brakel, Alexander Comrie en Theodorus van der Groe. Hendrick de Cock noemde ds. Francken één van de ‘geloofshelden onzes Vaderlands’. Deze Leidsche Voetiaan uit de school van à Marck diende de gemeenten van Rijsoord en Maassluis.

Verrassend is dat dit werk niet eerder is herhaald. De heer S.R. van Klinken uit Elspeet heeft geprobeerd zo dicht mogelijk bij het origineel te blijven. Voorin is een biografische schets met illustraties toegevoegd van de hand van ds. M. van Kooten.