Wat zal ik roepen? - Abraham Hellenbroek

€ 11,90

In deze meditatiebundel maakt u kennis met het erfgoed van dominee Abraham Hellenbroek (1658-1731). Het erfgoed van deze gewaardeerde predikant is meer dan zijn bekende vragenboekje. Zijn andere geschriften bevatten een schat aan nauwkeurige verklaringen en pastorale toepassingen.

De titel van de bundel is ontleent aan Jesaja 40 vers 6, de tekst waarmee Ds. Hellenbroek intrede deed in zijn eerste gemeente. De meditaties zijn samengesteld uit zijn nagelaten werken.