Verwachten wij die grote dag...?! - Adriaan van Belzen

€ 22,50

‘Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen om ten volle te genieten de beloften Gods in Jezus Christus, onze Heere.’

Deze woorden uit het slot van artikel 37 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis vormen het uitgangspunt voor dit boek waarin zeventien predikanten zich bezinnen op de christelijke toekomstverwachting. Dit doen ze aan de hand van vragen die hen gesteld werden en betrekking hebben op: de tekenen der tijden, onvervulde beloften, de wederkomst, het laatste oordeel, hel en hemel.
Een uitgave met een zowel aangrijpende als ontroerende inhoud waarvan vooral een dringend appèl uitgaat met het oog op de betrekkelijkheid van het aardse leven en het definitieve van onze eeuwige toekomst, maar ook om de geciteerde woorden uit de belijdenis in ons leven te laten functioneren.

De predikanten die een bijdrage leveren, zijn: H. van den Belt (PKN), D.J. Budding (PKN), P.D.J. Buijs (CGK), A.A. Egas (CGK), E. Hakvoort (GG), W. Harinck (GG), J. Hoek (PKN), W.J. op ’t Hof (HHK), A. Kort (OGG), C.J. Meeuse (GG), M. van Reenen (HHK), B. Reinders (VOGG), J. van Rijswijk (GG), P. Roos (CGK), C. van Velzen, W. van Vlastuin (HHK) en G. van Zanden (PKN).