Inspirerend onderwijzen - Drs. D. van Meeuwen (red.)

€ 9,95

De visie van ds. Golverdingen op kind en onderwijs.

Opvoeden en onderwijzen ‘in de vreze des Heeren’. Dat was voor ds. M. Golverdingen (1941-2019) van levensbelang. De predikant van de Gereformeerde Gemeenten heeft als pedagoog – want dat was hij ook – veel betekend voor het christelijk en reformatorisch onderwijs. In tal van lezingen en in zijn boeken ‘Mens in beeld’ en ‘Inspirerend onderwijs’ bracht hij zijn visie op onderwijs en onderwijsgevenden naar voren. Doorwrocht en sprankelend. ‘Inspirerend onderwijzen’ geeft de hoofdzaken uit deze boeken kernachtig weer, aangevuld met een korte biografie en enkele pedagogische hoofdlijnen uit zijn in 2022 uitgegeven catechismusverklaring. De lezer zal al snel merken dat zijn visie nog altijd verrassend actueel is. Opvoeden ‘in de vreze des Heeren’ geldt volgens ds. Golverdingen voor het gezin, de school en de kerk. De samenstellers hopen dan ook dat de inhoud opvoeders en onderwijsgevenden mag inspireren. Deze uitgave is samengesteld door drs. G. Bergacker, C. Bregman, drs. A. Golverdingen en drs. D. van Meeuwen.