Het huwelijk, geschenk van de hemel - ds. G. Wisse

€ 19,95

Het huwelijk en het gezinsleven staan onder druk. We leven in een tijd waarin steeds meer vraagtekens gezet worden bij Bijbelse
opvattingen. Ook onze jongeren krijgen hiermee te maken. In de tijd waarin dit boek voor het eerst uitgegeven werd, waren er al signalen voor deze veranderingen. Het dreef ds. G. Wisse (1873-1957) ertoe om een boekje over dit belangrijke onderwerp te schrijven. Hij zet bepaalde ontwikkelingen in een historische context en schroomt niet om zonden scherp aan te wijzen. Daarnaast beschrijft hij ook wat de Heere met het zevende gebod op het oog heeft als het gaat om het welzijn van eenieder, binnen en buiten het huwelijk.

Het boekje beleefde vanaf 1903 tot en met 1923 vier drukken. Deze nieuwe uitgave is in herschreven Nederlands, met de bede waarmee de inmiddels lang overleden auteur zijn voorwoord afsloot: 'Gebiede de Heere Zijn zegen over deze arbeid, om Zijns Naams wil.'