Belijdend in de bres - Drs. J.A. Schippers

€ 13,95

Markante citaten van Guido de Brès

 

Ontroerende woorden schreef Guido de Brès op 19 mei 1567 vanuit de gevangenis in de afscheidsbrief aan zijn moeder: ‘Niemand is gelukkig te midden van de onrust ende onbestendigheid van deze eeuw, behalve zij die gebouwd zijn op het vaste fundament, Jezus Christus.’ De reformator van de Nederlanden grossierde in goedlopende volzinnen, bijvoorbeeld in zijn Nederlandse Geloofsbelijdenis. Jan Schippers slaagde er evenwel in om een reeks pakkende citaten uit verschillende boeken, brieven en natuurlijk de belijdenis van Guido te verzamelen en aan de hand van kernwoorden te groeperen. De citaten geven een goede indruk van zijn opvattingen en tonen zijn scherpzinnigheid, grondige studie en standvastig vertrouwen op God. De gevolgen van het onverbloemd uitkomen voor zijn geloof bleven Guido zeker niet bespaard. Toch bleef hij als getuige belijdend in de bres staan. Dat bemoedigt en inspireert