De wonderen des Allerhoogsten - ds. A van de Velde

€ 25,00

De bekende nadere reformator ds. Abraham van de Velde (1614-1677) heeft in dit boek de vele wonderen van de Allerhoogste bijeen verzameld die Hij ten gunste van ons verricht heeft in de zware strijd rondom het wonderlijk ontstaan en voortbestaan van ons land. Een strijd waarin het ging om vrijheid voor de ware gereformeerde godsdienst. Opdat het nageslacht de vele wonderen van God in onze geschiedenis toch niet zou vergeten en het ook de ware gereformeerde godsdienst zou omhelzen, heeft ds. Van de Velde dit boek geschreven. Zijn uiterst lezenswaardig, nuttig en indrukwekkend betoog is nu weer in het hedendaags Nederlands voor handen. De vele fouten die in de loop van de tijd in de tekst geslopen zijn, zijn hersteld. Ook zijn de zinnen en alinea’s die in de loop van de tijd weggelaten waren, weer opgenomen. Daarnaast worden historische personen en gebeurtenissen in voetnoten toegelicht.