Op zoek naar rust - ds. A Schot e.a.

€ 12,50

In de vakantietijd zijn velen op zoek naar rust. De boog kan immers niet altijd gespannen staan. Men bezoekt verre landen en maakt grote reizen. Maar komt men werkelijk tot rust? Waar is de ware rust te vinden? En voor wie is de ware rust weggelegd? In deze bundel wordt benadrukt dat er een rust is weggelegd voor het volk van God. We worden bepaald bij de tijdelijke rust in het strijdperk van dit leven. Alleen wie deze rust leert kennen is echt gelukkig.

De preken zijn heel geschikt om in de vakantieperiode gelezen te worden. Ook bedoeld voor de leesdiensten.

Preek 1: Hier beneden is het niet ( Prediker 1:8 )
Preek 2: De echte rust ( Hebreeën 4:9 )
Preek 3: Rust na een langdurige strijd ( Jozua 11:23b )