Het beste werk in de slechtste tijden - John Flavel

€ 16,90

John Flavel (1630-1691) wist persoonlijk van moeite en zorg. Zowel in zijn gezinsleven als in zijn ambtelijk bestaan. Hij werd driemaal weduwnaar en moest als puriteinse predikant vluchten. Op grond van Gods Woord toont Flavel aan dat het een grote zegen voor een man of een vrouw is om een hart te hebben ontvangen dat bereid is om het zwaarste lijden te ondergaan. Naar aanleiding van Handelingen 21:13 toont de auteur dat men in het lijden moet zoeken naar een schuilplaats in Christus, de Ark. Bidden is dan het beste werk. Een ademtocht voor de ziel in zulke tijden. Het boek is opnieuw en zorgvuldig overgezet in hedendaags Nederlands door mw. B.J. Sleurink-Vermeulen.

Voorzien van een dor foto's ondersteunende inleiding van de hand van Prof. Dr. A. Baars over het leven van Flavel en over de kern van het boek.

een uitgave van uitgeverij Gebr. Koster