Keer weder, o Sulammith - Wilhelmus à Brakel

€ 10,95

Een niet eerder uitgegeven preek over Hooglied 6:13

In deze niet eerder uitgegeven preek van Wilhelmusà Brakel (1635-1711) staat Hooglied 6:13 centraal: ‘Keer weder, keer weder, o Sulammith! Keer weder, keer weder, dat wij u mogen aanzien.’ We weten dat dit vers veel voor À Brakel betekende. Niet voor nietshad hij zijn dochter en enig kind ‘Sulammith’ genoemd. De betekenis van deze naam is veelzeggend: ‘kind des vredes’. À Brakel maakt in deze preek duidelijk dat de kerk en al haar leden ertoe geroepen zijnom ‘kind des vredes’ te zijn. Met andere woorden: om kerkelijke eenheid en vrede te zoeken. Deze thematiek lag À Brakel na aan het hart. De spanningen binnen de vaderlandse kerk namen in zijn tijd toe.Het is een buitengewoon actuele preek in onze tijd van kerkelijke verdeeldheid.

Hertaald door ds. J.A. de Kok uit Utrecht