De grote werken Gods - Ds. W. Silfhout

€ 15,90

Deze uitgave bevat een zevental preken over teksten uit het boek Handelingen. Eén preek heeft betrekking op de zogenaamde Weeszondag, de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. Twee preken gaan over de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinsterdag. De andere preken bevatten stoffen die betrekking hebben op de tijd na Pinksteren.

Geschikt voor gebruik in leesdiensten, maar ook voor persoonlijke overdenking.