De weg ten leven - John Cotton

€ 29,95

Gods weg en wijze om de ziel te brengen, te houden en voort te laten gaan op de weg van leven en vrede

Puritein John Cotton (1585-1652) week in 1633 uit van Engeland naar Amerika. Een viertal van zijn verhandelingen over de bekering of de weg ten leven is nu voor het eerst in het Nederlands vertaald. De eerste verhandeling is gebaseerd op de profetie van Zacharia over de uitstorting van de Geest in de dagen van het Evangelie. De tweede gaat over de vervulling van deze belofte op de pinksterdag. In de derde verhandeling wordt aangegeven hoe het hart in een goede gestalte kan worden gehouden en staat het sterven door de wet voor de wet centraal (Galaten 2). De vierde verhandeling gaat over het geloofsleven in Christus. Hierbij komen allerlei praktische zaken aan de orde, zoals: de sacramenten en het gebed. Deze uitgave is vertaald en ingeleid door C.L. Freeke en voorzien van een aanbeveling door dr. L.J. van Valen.