De moordenaar aan het kruis - C. van Rijswijk

€ 7,95

Het Woord van de Koning Í
Wat zijn de Joden blij! Rechter Pilatus heeft Jezus
ter dood veroordeeld en nu hangt Hij aan het kruis. De Joden denken: Straks
zijn we van die Jezus af! Naast Jezus hangen twee moordenaars aan het kruis.
Zij moeten ook sterven. Ze spotten met Jezus. Maar dan gebeurt er een wonder:
één van de twee komt tot inkeer. Hij belijdt zijn zonde en smeekt om
genade.
AVI 5/ E4
Vanaf 7 jaar