Antwoord per brief - ds. F. Mallan

€ 19,90

Vanaf 1972 tot 2009 publiceerde ds. F. Mallan (1925-2010) in "De Wachter Sions", het weekblad van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, regelmatig een "Antwoord per brief". Schriftuurlijk-bevindelijk, vaak aan de hand van een oude schrijver, gaf hij op zijn geheel eigen wijze van schrijven een antwoord op de meest uiteenlopende vragen.

In dit boek treft u een kleine bloemlezing van de vele vragen die door hem werden beantwoord.