Lijdzaam verwachten - ds. W.A. Zondag

€ 14,95

Bijbelstudies over 2 Petrus en Judas

De tweede brief van Petrus en de brief van Judas hebben een duidelijke horizon: de ‘dag des Heeren’. Dan zal het nieuwe Jeruzalem neerdalen op deze aarde. Daarop moet het leven van de christen zijn gericht. Déze dag moet hij lijdzaam verwachten. Lijdzaam, want de levensweg op aarde is allerminst gemakkelijk. De weg naar Sion is een smalle weg, omgeven door veel gevaren. De christen moet daarom acht geven op het ‘profetisch Woord dat zeer vast is’, zijn roeping en verkiezing ‘vastmaken’ en opwassen in de genade en kennis van de Heere Jezus. De auteur behandelt beide brieven op een toegankelijke manier en trekt lijnen naar ons persoonlijk leven. Gespreksvragen geven goede mogelijkheden tot bezinning en gesprek. Lijdzaam verwachten is een vervolg op Lijden en verblijden - Bijbelstudies over de eerste brief van Petrus.