Een Kind is ons geboren - Isaac Ambrosius

€ 17,99

Isaac Ambrosius staat in zijn bekende boek Het zien op Jezus uitgebreid stil bij de komst van Gods Zoon op aarde. Op indrukwekkende en aansprekende wijze schrijft hij over het wonder van Christus' menswording.

Voor deze bundel zijn uit Het zien op Jezus afgerond meditaties geselecteerd. Ze zijn geschikt voor dagelijkse overdenking in de periode van advent, kerst en de dagen eromheen.

Isaac Ambrosius (1604-1663) was een puriteins predikant in Engeland. Zijn bekendste boek is Het zien op Jezus.