Hij komt de volken troosten - C.H. Spurgeon

€ 13,50

Wat een rijke troost voor nederige harten. Als ik denk aan de Vorst der heerlijkheid en de Heere der engelen, Die zo laag neerbuigt dat een arme vrouw Hem in haar armen draagt en Hem haar Kind noemt, dan moet er wel zaligheid zijn voor de laagste, de armste en de diepst gezonkene.

Voor alle dagen van de adventsperiode en voor de kerstdagen biedt dit boek aansprekende stukjes, geselecteerd uit de preken van Charles Haddon Spurgeon.