Gekomen om te dienen - Ada Schouten-Verrips

€ 8,00

Kerstfeest - God gaf Zijn Zoon. De Zoon des mensen kwam naar deze aarde om te
dienen, niet om gediend te worden. Hij gaf Zijn ziel tot een rantsoen voor
velen (naar Mattheüs 20 vers 28).
Tijdens de adventstijd en rond kerst gaat het
aloude Evangelie open. Ook worden er op bijeenkomsten of gewoon thuis verhalen
verteld en voorgelezen.
Deze bundel is uitermate geschikt voor kinderen,
jongeren en volwassenen.