O, laat mij 't u vertellen - C. van den End, e.a.

€ 4,95

O, laat mij 't u vertellen
Kerstverhalen

'Waarom doen jullie dit voor mij?' Verwonderd kijkt de man hen aan. 'Ik ben maar een dakloze zwerver en te vies om aan te pakken.' Bastiaan denkt na en zegt dan: 'Op school zijn we bezig om geld in te zamelen voor stichting dak- en thuislozen. De meester heeft gezegd dat we dit werk doen omdat God het van ons vraagt. In de bijbel staat dat wij voor onze naaste moeten zorgen. Dat deed de Heere Jezus ook.' De man knikt. 'Mijn moeder vertelde altijd over het Kindje in de kribbe. Maar ik heb er nooit meer naar gezocht.'

De verhalen in deze bundel zijn geschikt voor verschillende leeftijden. Ze kunnen gebruikt worden op verenigingen, in het gezin of tijdens bijeenkomsten rondom het kerstevangelie.

Aan deze bundel werkten mee: 
C. van den End, Ria Mourits-den Boer, Roelof den Ouden, Jan de Ruiter en Ada Schouten-Verrips. Ook is een verhaal opgenomen van Jac. Overeem (1915-2005).