Een arme dienstknecht - Ds. J. de Kok

€ 16,95

Uit het leven van William Huntington (1745-1813). William
Huntington wordt op 2 februari 1745 in een arbeidershuisje in Cranbrook geboren. Boer Russel geeft hem de mogelijkheid de Latijnse school bezoeken. Later blijkt dat deze boer zijn echte vader is.

Wegens de grote armoede in gezin Huntington moet William al jong gaan werken om de kost te helpen verdienen. Verschillende baantjes heeft hij gehad. Zo wordt hij ook nog een poosje kolensjouwer van beroep.

Wonderlijk zijn de vele gebedsverhoringen. Onderweg vindt hij geld, waarmee hij zijn schuld kan betalen. Of dode dieren, waarmee hij zijn gezin van voedsel kan voorzien. Hij is dan inmiddels getrouwd met Mary. Na haar droevig levenseinde hertrouwt hij met een adellijke dame: Lady Sanderson.

William Huntington ervaart veel vrucht op zijn prediking. Kerkjes komen tot bloei. Van heinde en ver komen de mensen naar zijn indringende preken luisteren. Dat kunnen zijn vijanden niet verdragen. Ze spotten met hem en belagen zijn gezin.

In 1782 wordt hij predikant van de Voorzienigheidskapel in Londen. Op een dag gaat zijn kerk in vlammen op, maar op een andere plaats laat Huntington een nieuwe, grotere kerk bouwen.

Op 19 juli 1813 sterft Huntington op achtenzestigjarige leeftijd. Hij
laat een rijke schat aan boeken achter. ‘De bank des geloofs’ en
‘Het Koninkrijk der hemelen