In dienst van de Koning - A. Vogelaar-van Amersfoort

€ 16,95

Uit het leven van ds. G.H. Kersten. Dominee Kersten had er verdriet van dat mensen die de Heere en Zijn Woord liefhadden, van elkaar gescheiden waren door kerkmuren. Konden de Ledeboerianen en de Kruisgezinden niet samengaan? Op 5 juli 1907 was het zover. Toen ontstonden de Gereformeerde Gemeenten. Ds. G.H. Kersten mocht daarbij veel betekenen. In dit boek lees jeover zijn jeugd, zijn roeping tot het predikambt, maar ook over al het andere werk dat hij heeft mogen doen. Boeiend jeugdboek voor kinderen vanaf 8 jaar, dat ook door ouderen graag gelezen zal worden.