Bobbi de allerliefste papa

€ 9,99

Papa doet een voetbaltrucje.
Hij tikt de bal steeds in de lucht.
‘Mijn papa is de allerliefste,’
fluistert Bobbi met een zucht.

Wat ruikt Bobbi in de keuken?
‘Pannenkoeken!’ roept hij blij.
Die van papa zijn het lekkerst.
Eén voor Ollie, één voor mij.’