De pijl ligt verder - Ds. H. Hofman

€ 15,90

Uitdrukkingen en gezegden getoetst aan het Woord

Het is boeiend om te zien hoe divers en uiteenlopend de uitleg van een Bijbeltekst kan zijn. Dit geldt ook voor uitdrukkingen en gezegden die vaak gerelateerd zijn aan teksten uit de Bijbel, zoals ‘de pijl ligt verder’, ‘de brug is opgehaald’ en ‘van verre staanden’. Al te gauw kunnen dergelijke uitdrukkingen als ouderwets versleten worden of afgedaan worden als ‘dingen die zwaar zijn om te verstaan’. Aan de andere kant is van belang dat we terdege weten wat we bedoelen met bepaalde uitdrukkingen en gezegden. Wat is de herkomst? In welke context is het oorspronkelijk bedoeld? En als we kijken naar de inhoud, is die overeenkomstig de Schrift?

In deze uitgave worden twintig onder ons bekende uitdrukkingen uitgelegd en getoetst aan het Woord van God. Altijd weer is en blijft het Woord het uitgangspunt in ons spreken en belijden.

Ds. H. Hofman is predikant van de Netherlands Reformed Church te Grand Rapids.