De viervoudige staat - Thomas Boston

€ 47,90

Thomas Boston (1676-1732) was niet alleen een vermaard
kanselredenaar, hij was ook zielenherder. Hij had een bijzondere aanleg om het geestelijk leven te beschrijven. Zijn bekendste boek is De menselijke natuur in haar viervoudige staat.
Het is een van de meest gedegen werken die ooit op theologisch gebied verschenen zijn. In het boek worden vier staten van de geestelijke toestand van de mens beschreven. De
eerste staat was die in het Paradijs. Vervolgens beschrijft Boston wat de mens geworden is na de val. Dan volgt de derde staat: wat vindt plaats in de wedergeboorte? Wat houdt het in als een mens vernieuwd wordt?
De vierde staat van de mens is die in de eeuwige gelukzaligheid of in de eeuwige rampzaligheid. Eigenlijk zou iedereen dat werk moeten bezitten. Opnieuw uit het Engels vertaald door S. Houtekamer