Bij het geopende Woord jrg. 17

€ 15,90

Bij het geopende Woord is een Bijbels dagboek geschreven door diverse predikanten uit de Gereformeerde Gemeenten. Alle scribenten behandelen per maand een onderwerp, zoals: David, Jozua, koning Josafat, maar ook onderwerpen als: De Filippenzenbrief, Het Hooglied enz.

Aan dit dagboek werkten mee: ds. G.J. van Aalst, ds. K. Boeder, ds. P. den Haan, ds. J.B. Huisman, ds. J.M.D. de Heer, ds. M. Karens, ds. S. Maljaars, ds. J. Schipper, ds. J.W. Verweij, ds. P.C. Vlot en ds. D. de Wit.

De maand oktober is gevuld met meditatieve gedachten van wijlen ds. A. Hoogerland en gaan over het leven van David vanuit Psalm 25 en 2 Samuël 23:5.

De bijdragen voor de feestdagen zijn door ds. C. Hogchem verzorgd.