Gelijk in de dagen van Noach - Ds. D.E. van de Kieft

€ 16,95

In deze bundel van zeven overdenkingen behandelt ds. D.E. van de Kieft de geschiedenis van de zondvloed. Noach en zijn gezin werden door Gods genade gespaard. Zij verbleven veilig in de ark toen de zondvloed de ondergang over de eerste wereld bracht. Treffend wordt getekend hoe de Heere vóór, tijdens en na deze grote watervloed Zijn bewarende hand over Noach en zijn gezin uitstrekte. In deze overdenkingen worden parallellen getrokken tussen de periode die aan de zondvloed voorafging en onze tijd. De preken onderscheiden zich door het zorgvuldig naspreken van de Schrift en door het onderwijs voor het geestelijk leven.