Adventsverwachting - ds. A. Schot

€ 11,95

Het begin van het kerkelijk jaar wordt gevormd door de adventsperiode. In de vier weken die voorafgaan aan Kerst kijkt de Kerk met verlangen uit naar de komst van de Messias. Door Zijn geboorte in het menselijk vlees kunnen verloren zondaren uit genade verlost worden van hun zonden én de rechtvaardige straf. De bundel bevat korte meditaties voor de vier weken durende adventsperiode. Ze zijn bedoeld voor persoonlijke overdenking of voor gebruik in gezinsverband.