Het sterven is mij gewin - Ds. J. van Rijswijk

€ 17,50

Dit boek bevat 10 preken van Ds. J. van Rijswijk. De titel omvat het thema: Het levenseinde van Bijbelheiligen. Deze Bijbelse personen zijn zeker geen heilige mensen in zichzelf, maar in Christus Jezus zijn ze aangenomen tot zijn Kinderen, en in Hem zijn ze geheiligd.

Naast Bijbelse figuren als Aäron, Job, Asaf, David, Stéfanus en Paulus, blijven er 3 preken over die gaan over de Kerk met een hoofdletter: De strijdende Kerk, De verdrukte Kerk en de verloste schare. De laatste preek gaat over Gods lof n.a.v. Openbaring 13. Zo eindigt de schrijver met een Soli Deo Gloria.