De namiddag van het christendom - Tomás Halík

€ 27,99

In zijn theologisch-filosofische boek ‘De namiddag van het christendom’ schetst Tomás Halík op profetische wijze de toekomst van de kerk. Hij stelt dat we niet leven in een tijdperk van verandering, maar in de verandering van een tijdperk. Al de crises die de kerk nu doormaakt, zijn nodig om tot een volwassener christendom te komen. Hij ziet de volwassener kerk als een kerk die over haar grenzen heen stapt en een wereldwijd broederschap helpt vormen.

Het boek biedt een uiterst scherpe analyse van de huidige tijd en is een met grote overtuigingskracht geschreven meesterwerk.